Med base i København løser Sandgaard Studio opgaver inden for grafisk design og illustration.